Seglingen gick i nord till nordvästlig bris av mycket varierande styrka.
Filmen är uppdelad i två avsnitt,
avsnitt 1 med starter.
Avsnitt 2 innehåller båtar på Mysingen läns mot mål och målgångar.