Seglingen 10-05-19.
Klicka på 428x240 för att spela QT-filmen eller här för Vimeo.
Ons0519
QT-filen är c:a 36 MB.

Tillbaka.