Seglingen 10-08-11.
Klicka här för att spela filmen i Vimeo.