Seglingen 10-08-11.
Klicka på 480x270 för att spela QT-filmen eller här för Vimeo.
Ons100811-poster
QT-filen är c:a 32 MB.

Tillbaka