Seglingen 10-06-09.
Klicka på 428x240 för att spela QT-filmen eller här för Vimeo.
Ons100609-poster
QT-filen är c:a 24 MB.

Tillbaka