Seglingen 10-06-09.
Klicka här för att spela filmen i Vimeo.