Seglingen 10-08-18.
Klicka på 480x270 för att spela QT-filmen eller här för Vimeo.
Ons100818-poster
QT-filen är c:a 34,5 MB.

Tillbaka