Seglingen 10-06-02.
Klicka här för att spela filmen i Vimeo.