Seglingen 10-06-02.
Klicka på 428x240 för att spela QT-filmen eller här för Vimeo.
Ons100602-poster
QT-filen är c:a 30 MB.

Tillbaka