Seglingen 10-06-30.
Klicka här för att spela filmen i Vimeo.