Seglingen 10-06-30.
Klicka på 428x240 för att spela QT-filmen eller här för Vimeo.
Ons100630z-poster
QT-filen är c:a 26 MB.

Tillbaka