Seglingen 10-06-16.
Klicka på 428x240 för att spela QT-filmen eller här för Vimeo.
Ons100616-poster
QT-filen är c:a 35 MB.

Tillbaka