Seglingen 10-06-16.
Klicka här för att spela filmen i Vimeo.