Seglingen 10-05-26.
Klicka här för att spela filmen i Vimeo.