Seglingen 10-05-05.
Klicka här för att spela filmen i Vimeo.