Seglingen 10-05-05.
Klicka på 428x240 för att spela QT-filmen eller här för Vimeo.
Ons0505v2
QT-filen är c:a 24 MB.

Tillbaka.