Seglingen 10-06-23.
Klicka här för att spela filmen i Vimeo.